Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τις Παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
Το yellowday σού προτείνει

Σε προηγούμενο άρθρο μας μιλήσαμε για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μέσα από αυτό είδαμε πως ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, και μάλιστα με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από όσο είχαμε υπολογίσει. Επίσης, συνειδητοποιήσαμε πως αν θέλουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα πρέπει εμείς να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Η αλλαγή έρχεται από όλους, τόσο από τον κάθε ένα από εμάς, όσο και από τους μεγάλους οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα Πειραιώς βάζει το δικό της λιθαράκι για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.

Πιο συγκεκριμένα, στις 22/9/2019 στη Ν. Υόρκη, η Τράπεζα Πειραιώς μαζί με άλλες 130 τράπεζες - συνολικού ενεργητικού USD 47 τρις - υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και δεσμεύτηκε να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η τελετή της υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Στην τελετή παραβρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος μαζί με 45 επικεφαλής άλλων τραπεζών από όλη την υφήλιο υπέγραψαν τις Αρχές. Η υπογραφή αυτή συνιστά δέσμευση για δράσεις και ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των τραπεζών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Μάλιστα, ο κύριος Χ. Μεγάλου δήλωσε: «Όπως η Τράπεζα Πειραιώς διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους, έτσι και τώρα θα ηγηθεί στην πορεία υλοποίησής τους, θέτοντας στόχους που ενισχύουν τη θετική επίπτωση της Τράπεζας στο περιβάλλον και την κοινωνία, δημιουργώντας συνέργειες με τους πελάτες, τους επενδυτές, τους προμηθευτές της αλλά και με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, με την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων της, με ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια και με δημοσιοποίηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων αυτών» (μπορείς να δεις δηλώσεις του κ. Μεγάλου εδώ).

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Οι Αρχές δεσμεύουν τις τράπεζες να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η Τράπεζα Πειραιώς, μάλιστα, ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε ήδη από τον Απρίλιο του 2018 στη διαμόρφωση των 6 παγκόσμιων Αρχών, μαζί με άλλες 29 από όλο τον κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI).

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.  

01 Εναρμόνιση

Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική προκειμένου να συμφωνεί με και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια

02 Επιδράσεις και Θέσπιση Στόχων

Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που δημιουργούν στον άνθρωπο και το περιβάλλον οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας. Για το σκοπό αυτό θα θέτουμε και θα δημοσιοποιούμε στόχους εκεί που μπορούμε να έχουμε την πιο σημαντική μας επίδραση

03 Πελάτες

Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες μας για να ενθαρρύνουμε αειφόρες πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.

04 Ενδιαφερόμενα Μέρη

Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε έγκαιρα και υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να επιτυγχάνουμε τους στόχους της κοινωνίας.

05 Διακυβέρνηση και κουλτούρα

Θα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας στις Αρχές μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής.

06 Διαφάνεια και Λογοδοσία

Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την ατομική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι για τις θετικές και αρνητικές μας επιδράσεις καθώς και για τη συνεισφορά μας στους στόχους της κοινωνίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς με πολύχρονη εμπειρία στην ενσωμάτωση της αειφορίας στις δραστηριότητές της, συνεχίζει με ένα δυνατό όραμα να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για μια ισότιμη κοινωνία σε ένα βιώσιμο πλανήτη και να υποστηρίζει έμπρακτα την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.  

Πηγή: www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/unep-fi

Top