5 βήματα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία!
Το yellowday σού προτείνει
Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα άρθρα για την κατάσταση του πλανήτη μας και το πόσο κρίσιμο είναι να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Σε αυτό το mentalité, λοιπόν, η Ευρώπη (συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση) βάζει ένα μεγάλο στοίχημα ενάντια στην αντίστροφη μέτρηση της κλιματικής κρίσης. Στο τέλος του 2019, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Ευρώπης για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (για τους οποίους μιλήσαμε αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο) και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Η Πράσινη Συμφωνία, είναι ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων με στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, κάτι που αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση αλλά και ευκαιρία.

#1 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα στρατηγική της Ευρώπης για την ανάπτυξη. Αποσκοπεί σε μια πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα συμβάλει στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και θα εξασφαλίσει την υγεία του πλανήτη για τις επόμενες γενιές. 

#2 Ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν; 
Για να καταφέρει η Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία μέχρι τα μέσα του αιώνα, πολλές αλλαγές είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν. Συγκεκριμένα:
- Ενέργεια: Στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
- Κτίρια: Ανακαίνιση κτιρίων ώστε να μειωθεί η χρήση ενέργειας και προώθηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.
- Βιομηχανία: Υποστήριξη της καινοτομίας, στροφή στην πράσινη οικονομία και διασφάλιση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον κύκλων παραγωγής.
- Μεταφορές: Καθαρότερες, οικονομικότερες και πιο υγιεινές μορφές ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς.

#3 Τι έχουν να κερδίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;
Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει μεν να πάρουν ορισμένα μέτρα, αυτά όμως θα φέρουν εξαιρετικά οφέλη:
- Ο αέρας, το νερό και το έδαφος θα γίνουν καθαρότερα.
- Η ενέργεια θα παράγεται με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. 
- Τα τρόφιμα θα είναι πολύ πιο υγιεινά.
- Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα θα είναι λιγότερα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συνέπειες αυτών στην τροφική αλυσίδα, στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης.
- Τα σπίτια, τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα είναι ανακαινισμένα και κατ’ επέκταση οι συνθήκες ζωής θα βελτιωθούν.
- Θα υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές δημοσίων συγκοινωνιών.
- Οι συσκευασίες των προϊόντων θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και τα απορρίμματα να μειωθούν.
- Δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να είναι βελτιωμένη η υγεία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

#4 Πώς θα τα πετύχουμε αυτά; Χρειάζονται πόροι;
Η μετάβαση της Ευρώπης στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η Συμφωνία προβλέπει επενδύσεις τουλάχιστον 1 τρις ευρώ σε βάθος 10 ετών, καθώς και τη κατεύθυνση του 25% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Η προώθηση των πράσινων επενδύσεων θα γίνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει και έναν μηχανισμό μετάβασης για παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε περιφέρειες, εργαζόμενους και τομείς που πλήττονται περισσότερο από αυτή, με τουλάχιστον 100 δις ευρώ. Επίσης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέσα στο 2020 και μια στρατηγική πράσινης χρηματοδότησης.

#5 Οι πολίτες τι πρέπει να κάνουμε;
Η Επιτροπή θέλει και προσκαλεί τους πολίτες να εμπλακούν ενεργά! Με αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους αλλά και να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό νέων δράσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην προβολή λύσεων που μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι.

Top